Logga

Villkor

Assure självriskskydd gäller samtliga tillfällen med ett fåtal undantag.

Som kund hos Assure.se ger du ditt godkännande till följande villkor när du begär ersättning för självrisk.
Att jag framfört fordonet vid tillfället. Att jag inte varit påverkad av droger/medicin eller alkohol. Att ingen misstanke om brott eller vårdslöshet har riktats mot mig. Att fordonet är godkänt för trafik på allmän väg och finns registrerat hos Transportstyrelsen. Att jag har behörighet att framföra fordonet. Att jag tecknat självriskskydd före olycktillfället (För skador och olyckor utan motpart skall du varit kund i minst 3 månader). Assure.se kan komma att neka ersättning och även upprätta anmälan om bedrägeri om dessa villkor visar sig intygats felaktigt

  • Assure självriskskydd gäller oavsett vilket fordon du kör, men du måste självklart ha aktuell behörighet för fordonet och det skall gälla färd på allmän väg. Assure Självriskskydd är personlig och gäller endast med dig som förare. Tjänsten är giltig oavsett du äger fordonet, har lånat, eller hyrt det. 
  • Fordonet skall vara registrerat på privatperson såvida det inte är ett hyresfordon. Vi ersätter privat färd och färd i tjänsten i privatägt fordon.
  • Fordonet måste självklart vara godkänt för trafik på allmän väg. Eventuell skatt och försäkring skall vara betald och giltig. Du som förare undgår självklart inte ansvar i trafiken utan vår Självriskeliminering avser endast täcka den ekonomiska belastning din vanliga försäkrings självrisk utgör.
  • Är tillbudet del i ett brott, eller får vi kännedom om utredning av brottsmisstanke, avvaktar vi utbetalning tills detta är klargjort. Vi ersätter aldrig självrisk om skada är relaterad till brottslig handling.
  • Vi ersätter inte glasskada.
  • Assure självriskskydd gäller skada uppkommen i Sverige och som utreds och godkänns av svenskt försäkringsbolag.
  • Hos oss får du självrisken ersatt upp till två gånger per år och maximalt 5000kr per tillfälle.

Assure självriskeliminering är en tjänst som tecknas årsvis. Du väljer själv hur ofta du vill debiteras under året. Helår, halvår, kvartal eller månadsvis 7 dagar innan årets utgång aviseras du om automatisk förlängning och kan då meddela oss uppsägning utan uppsägningstid.