Powered by Smartsupp
 
Logga

Villkor

Assure självriskskydd gäller samtliga tillfällen med ett fåtal undantag.

Som kund hos Assure.se ger du ditt godkännande till följande villkor när du begär ersättning för självrisk.
Att jag framfört fordonet vid tillfället. Att jag inte varit påverkad av droger/medicin eller alkohol. Att ingen misstanke om brott eller vårdslöshet har riktats mot mig. Att fordonet är godkänt för trafik på allmän väg och finns registrerat hos Transportstyrelsen. Att jag har behörighet att framföra fordonet. Att jag tecknat självriskskydd före olycktillfället (För skador och olyckor utan motpart skall du varit kund i minst 3 månader). Assure.se kan komma att neka ersättning och även upprätta anmälan om bedrägeri om dessa villkor visar sig intygats felaktigt

  • Assure självriskskydd gäller oavsett vilket fordon du kör, men du måste självklart ha aktuell behörighet för fordonet och det skall gälla färd på allmän väg. Assure Självriskskydd är personlig och gäller endast med dig som förare. Tjänsten är giltig oavsett du äger fordonet, har lånat, eller hyrt det. 
  • Fordonet skall vara registrerat på privatperson såvida det inte är ett hyresfordon. Vi ersätter privat färd och färd i tjänsten i privatägt fordon.
  • Fordonet måste självklart vara godkänt för trafik på allmän väg. Eventuell skatt och försäkring skall vara betald och giltig. Du som förare undgår självklart inte ansvar i trafiken utan vår Självriskeliminering avser endast täcka den ekonomiska belastning din vanliga försäkrings självrisk utgör.
  • Är tillbudet del i ett brott, eller får vi kännedom om utredning av brottsmisstanke, avvaktar vi utbetalning tills detta är klargjort. Vi ersätter aldrig självrisk om skada är relaterad till brottslig handling.
  • Vi ersätter inte glasskada.
  • Assure självriskskydd gäller skada uppkommen i Sverige och som utreds och godkänns av svenskt försäkringsbolag.
  • Hos oss får du självrisken ersatt upp till två gånger per år och maximalt 5000kr per tillfälle.

Assure självriskeliminering är en tjänst som tecknas årsvis. Du väljer själv hur ofta du vill debiteras under året. Helår, halvår, kvartal eller månadsvis 7 dagar innan årets utgång aviseras du om automatisk förlängning och kan då meddela oss uppsägning utan uppsägningstid.

Debitering och avtalstid
Assure självriskskydd tecknas årsvis. Du kan välja debiteringsperiod om helår, halvår, kvartal eller månadsvis.
Tjänsten förlängs automatiskt årsvis och debiteras ditt angivna betalkort. Du kan sägas upp inför varje årsförfallodag. Du aviseras med ett epostmeddelande 14 dagar innan årsförnyelse. 
Vid halvår-kvartal eller månadsdebitering aviseras du även inför varje debitering.

Distansavtalslagen
Enligt distansavtalslagen har konsumenten rätt att säga upp och begära full återbetalning inom 14 dagar från tjänstens tecknande. Vi tillämpar för kundens trygghet årlig 14 dagars ångerrätt och du har möjlighet att säga upp och få premie återbetald inom 14 dagar efter varje årsförnyelse. 

Rätten till annullering förfaller om kunden under ångerperioden insänt ersättningsbegäran för uppkommen skada/självrisk.

Säga upp tjänsten

GDPR - Personuppgiftslagen
Personuppgifter (GDPR)

Genom att handla hos Autosafe accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.
Autosafe är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.
Vilka uppgifter lagrar vi?
För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.
Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund
I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.
Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.
Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

Betalleverantör
Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.

Rätten till tillgång
Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.
Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Ansvarig för dataskydd
Autosafe är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

Så skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

Information om Cookies
Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.