Powered by Smartsupp
 
Logga
En självriskförsäkring som täcker alla situationer i trafiken.
 • Gäller alla trafikfordon du har behörighet för*
 • Ersätter självrisk upp till 2 gånger per år
 • Täcker upp till 5000 kr per tillfälle
 • Du behöver inte ens äga fordonet
 • Gäller även hyrbilar
 • Gäller även viltolyckor

Med Assure självrisk-försäkring betalar vi din självrisk om olyckan är framme. Oavsett om du äger fordonet, har lånat det, eller hyrt det.

Därför behöver du Assure självriskförsäkring:

 • Gäller alla fordon du har behörighet att framföra.
 • Gäller även om du har hyrt eller lånat någon annans fordon.
 • Ersätter din självrisk upp till 5000 kr maximalt 2 gånger per år.
 • Gäller både när du kör privat eller använder privat bil i tjänsten.
 • Täcker bilar, lastbilar, bussar, MC, traktor - ja alla fordonstyper för väg.
 • Ersätter även vid kollission med älg och andra djur.

Självriskförsäkring för endast 49kr per månad.

Assure självriskförsäkring är inte bara enkel att använda. Vi är även mycket prisvärd. Endast 49 kr per månad är kostnaden för att du aldrig mer skall behöva tänka på självrisk när du sätter dig bakom ratten.

Vad är självriskförsäkring?

Självriskförsäkring är en typ av försäkring där kunden är skyldig att betala en viss summa pengar, kallat självrisken, vid en skadedrabbad händelse. Självrisken är en summa pengar som försäkringstagaren måste betala i ett skadefall innan försäkringen börjar betala ut ersättning.

Självrisk försäkring är vanligt förekommande inom bilförsäkring och hemförsäkring, där det är vanligt med en självrisk på exempelvis 5000-10.000 kr vid bilolycksfall. Detta gör att kunder kan teckna en försäkring med lägre priser då man själv bär ett ansvar för en del av eventuella skador.

Nivån på försäkringens självrisk kan variera beroende på försäkringsbolag och det försäkrade objektet. Därför är det viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren noga och förstå vad självrisken innebär för ens försäkring. Försäkringstagaren bör också ha i åtanke självrisken när man väljer en försäkring och jämför olika försäkringsbolag och försäkringar.

Det är också viktigt att notera att självrisken endast gäller för vissa skador och inte för alla. Vissa försäkringar kanske har undantag från självrisken såsom vid skador orsakade av naturkatastrofer eller i viss fall skador orsakade av tredje part. Dessa undantag bör man vara medveten om för att undvika obehagliga överraskningar.

Självriskförsäkring täcker din självrisk helt eller delvis och du slipper betala denna kostnad till ditt försäkringsbolag. Assure Självriskförsäkring täcker upp till 5.000 kr och två gånger per år. 

Vad är självrisk?

Självrisk är en del av en bilförsäkring i Sverige som innebär att försäkringskunden tar på sig en del av det totala ansvaret för skador eller förlust vid en bilolycka.

När en bilförsäkring tecknas, finns det oftast ett självriskbelopp som försäkringskunden förväntas betala vid en olycka eller skada. Resten av kostnaderna täcks av försäkringsbolaget, beroende på vilken typ av försäkring som har tecknats.

Det är viktigt att notera att självrisk är en del av bilförsäkringen som är valfri  tillbelopp och du ofta kan välja självrisknivå på din försäkring.

Försäkringskunden kan välja att ha en lägre självrisk eller högre, och detta kan leda till högre kostnader för försäkringen. Å andra sidan, om försäkringskunden väljer en högre självrisk, kan det leda till lägre månadskostnader för försäkringen.

Självrisken är ett verktyg för försäkringsbolaget att förhindra mindre skador som kan rapporteras som en bilolycka. Detta är för att undvika en hög belastning på försäkringsbolagets administration och resurser. Dessutom förväntas försäkringskunden ta ett större ansvar för sin bil vid en olycka när de har en självrisk.

Det är viktigt att läsa igenom detaljerna i en bilförsäkring, inklusive självrisken, noga innan den tecknas. Försäkringskunden bör också jämföra olika bilförsäkringar för att hitta en lösning som passar deras behov och budget.
Det är också viktigt att notera att självrisken inte gäller för skador på tredje parts egendom, som till exempel en annan bil eller en byggnad. I de flesta fall täcks dessa skador fullt ut av försäkringsbolaget, oavsett om självrisken är inkluderad eller inte.

Sammantaget är självrisken en viktig del av en bilförsäkring i Sverige, och försäkringskunden bör förstå dess roll och fördelar när de väljer en bilförsäkring.