Powered by Smartsupp
 
Logga

Att begära ersättning

Så här gör du för att begära ersättning:
 1. Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag
 2. När de godkänt skadan är det dags att kontakta oss
 3. Fyll i formuläret nedan och bifoga de handligar vi efterfrågar

Vid skador som skall repareras betalar du normalt självrisken direkt till verkstaden. Du lägger ut pengarna och sänder med kvittot på ditt utlägg till oss - Vi återbetalar dig skyndsamt.

Löser ditt försäkringsbolag in ditt fordon?
Vid inlösen utbetalar normalt ditt försäkringsbolag överenskommen summa till dig. Man drar dock av beloppet för självrisken. Självrisken får du insatt på ditt bankkonto av oss (max 5000 kr)
.

Tänk på att Assure självriskskydd gäller alla fordon du kör. Det behöver alltså inte vara ditt fordon, utan kan vara lånat eller hyrt. Vi ersätter även vid olycka med älg eller andra vilt.

Dessa krav ställer vi dock:

 • Fordonet kan vara bil, lastbil, buss eller motorcykel.
 • Det är godkänt för trafik och finns registrerat hos Transportstyrelsen
 • Du har behörighet att framföra fordonet
 • Inget brott har begåtts av föraren i samband med skadan eller olyckan

Snabba FAQ

 • Assure självriskskydd är personlig
 • Gäller alla fordonstyper registrerade hos Transportstyrelsen
När gäller INTE Assure självriskskydd ?
 • När du kör företagsregistrerade fordon
 • När du kör påverkad eller vårdslöst
 • När du saknar behörighet för fordonet
 • Glasskada ingår ej.
Parkeringsskador och skador utan motpart:
 • För skador och olyckor utan motpart (singelollyckor) skall du varit kund i minst 3 månader. *Viltolyckor täcks direkt.

Begär ersättning


 • Clearingnr och bankkontonr
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • Om polisanmälan gjorts
  (max 50 MB)
 • Om begäran avser hyrbil. Viktigt att du är hyrestagare.
  (max 50 MB)